Tekstversie

U bevindt zich hier:

Geloofsopbouw

Streuper&Streuper

Prikkels

Discussie

Zoeken naar:

Algemeen:

Startpagina

Stefanus zag Jezus"heerlijkheid

Die de heerlijkheid van de Heer aanschouwen

Stéfanus had de vermaning 'wordt vervuld met de Heilige Geest’ niet nodig. Hij was er namelijk al vol van (Hand. 7:55) Zijn leven getuigde van een volheid van genade en kracht door de tekenen en wonde ren die hij deed (6:8). De Libertijnen, Cyreneeërs, Alexandrijnen en die van Cilicië en Asia redetwistten met Hem, maar konden zijn geest niet weerstaan. Voor het Sanhedrin geleid, zagen allen die daar zaten, toen zij hem aanstaarden, zijn aangezicht als het gezicht van een engel. De rede die hij toen hield, resulteerde bij zijn toehoorders in een uitbarsting van woede en tandengeknars (vs.54). Maar, terwijl de Raad Stéfanus aanstaart met ogen vol ontzetting, staart hij, vol van de Heilige Geest naar de hemel en ziet de heerlijkheid van God, en ... JEZUS ... En daarom kan hij blijven getuigen. 'Zie,' zegt hij, 'ik zie de hemelen geopend èn ... de Zoon des mensen ...'
Dit getuigenis is voor de Joden de druppel die de emmer doet overlopen. Ze stormen als één man op hem af, gooien hem de stad uit en stenigen hem. 'En zij stenigen Stéfanus, die de Heer aanroept en zegt: 'Heer Jezus, ontvang mijn geest'.' Het is net alsof je de Heer Jezus Zèlf, en niet Stéfanus hoort praten (Ps.31:6; Luk.23:46). En dan opnieuw, maar luider, als een triomfkreet: 'Heer, reken hun deze zonde niet toe.' Wie zegt dat? Is dat nu de stem van Stéfanus of van Jezus? Of is het de stem van Stéfanus en zijn het de woorden van Jezus die hij uitspreekt? Wanneer we naar Stéfanus kijken, dan zien we de heerlijkheid van Jezus.
Vol verbazing zeggen wij: 'Dat is knap van Stéfanus!' Néé, zegt de Schrift, helemaal niet knap, integendeel, het is héél simpel, het is alleen maar een kwestie van je oog richten op de Heer Jezus. Wanneer je zijn heerlijkheid aanschouwt, word je naar datzelfde beeld veranderd (2Kor.3:18), dan kun je het kruis aanvaarden en je vijanden vergeven (Luk.23:34).
Het enige wat Stéfanus deed, was: naar de geopende hemel staren en de heerlijkheid van de opgestane Heer zien, heel eenvoudig. De Heer deed de rest.

Wanneer wij Stefanus zouden vragen: ' hoe ben je toch aan je laatste woorden gekomen, Stefanus?' — dan luidt zijn antwoord net als dat van de Heer zelf toen Hij nog op de aarde was: 'Wat ik van Hèm heb gehoord, dát heb ik in de wereld gesproken' (Joh.6:57).
Door op Hèm te zien, heb ik mij met Hèm gevoed en Hij heeft beloofd: 'Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in Mij en Ik in hem' (Joh.6:56). Dát is het geheim van geestelijke kracht. Het principe is heel simpel, jullie kunnen het ook!'

00001181