Tekstversie

U bevindt zich hier:

Geloofsopbouw

Streuper&Streuper

Prikkels

Discussie

Zoeken naar:

Algemeen:

Startpagina

EEN SPIEGEL

S. STREUPER

SOMMIGE INVLOEDRIJKE PERSOONLIJKHEDEN IN KORINTHE HADDEN NOGAL
wat kritiek op Paulus. Hun aantijgingen waren bepaald niet mals.
1. Als hij een eind uit de buurt is, dan durft hij ons met zijn brieven wel aan, maar als hij in ons midden is, houdt hij zich nederig (2 Kor. 10 : 2).
2. Paulus wordt gedreven door vleselijke, en niet door geestelijke motieven, (2 Kor. 10 : 3).
3. Hij is niet wat je noemt een persoonlijkheid (2 Kor. 10 : 10).
4. Sprekerstalenten heeft hij evenmin; niet om áán te horen! (2 Kor. 10 : 10).
5. Een 'onkundige' in woorden (2 Kor. 11:6).
6. Daarbij gaat hij sluw te werk (2 Kor. 12:16).
7. Altijd is hij in de weer om zichzelf te verdedigen (2 Kor. 12 : 19). Kennelijk hadden ze er moeite mee Paulus te verdragen. Toch waren ze erg verdraagzaam! Maar ten opzichte waarvan??
1. Zij verdroegen het wanneer 'een andere Jezus' werd gepredikt, en de werkzaamheid van 'een andere geest', en de prediking van 'een ander evangelie' (11 : 4). graag de onwijzen (11 : 19).
2. Zij verdroegen het als iemand hen onder een juk bracht (11 : 20).
3. Zij verdroegen het als iemand hen opat (11 : 20).
4. Zij verdroegen het als iemand hen iets ontnam (11 : 20).
5. Zij verdroegen het als iemand zich verhief (11 : 20).
6. Zij verdroegen het als iemand hen in het gezicht sloeg (11 : 20).
7. Zij verdroegen
U ziet: de stand is 7 tegen 7. Misschien moeten we hier de voorzichtige conclusie uit trekken, dat ze des te meer kritiek op anderen kregen, naarmate ze minder kritiek op zichzelf hadden. Ze waren verblind door de verdorvenheid van hun eigen gedachten.
Dat is niet iets exclusiefs voor Korinthiërs!
Dat overkomt ons ook!
Daarom kan het geen kwaad Paulus' woord aan de Korinthiërs ter harte te nemen: 'Laat niemand zichzelf bedriegen'! (1 Kor. 3 : 18). q

00001415