Tekstversie

U bevindt zich hier:

Geloofsopbouw

Streuper&Streuper

Prikkels

Discussie

Zoeken naar:

Algemeen:

Startpagina

Kiezen is eng?

Simon Streuper


Soms wil je alles, en wel meteen en ook nog altijd. Keuze genoeg. Als je 'ja' zegt tegen één ding, zeg je 'nee' tegen die ontelbare andere opties. Kiezen is eng. Geslaagde dertigers hebben daar last van. Velen van hen (ruim 7 op de 10 personen tussen de 30 en 40 jaar) kampen met zingevingsvragen

Nienke Wijnants in Het Elfde Uur tegen Knevel - (9-12-2003)

 U bent jong en u hebt bereikt wat u zich had voorgesteld, maar vraagt u af: 'is dat het nou? Heb ik me daar nu zo voor ingezet? Ik had er veel meer van verwacht!' Hebt u er wel eens voor gekozen u te verdiepen in het evangelie? Leek u niet al te interessant? Uw carrière had voorrang? Je kunt ook niet alles tegelijk. U kende het niet, maar hebt wel eens gehoord dat het geloof een achterhaalde zaak is. Reden voor u om daaraan voorbij te gaan. Daar komt nog bij, dat twintig eeuwen theologisch geplukhaar onder christenen over wat niet en wat wél waar is en wat wél of wat níet mag nu bepaald geen aanbeveling is. Eerder het tegenovergestelde. Maar ondertussen zit u wel met fundamentele vragen over de zin, of de waanzin van het leven. Deze laten u niet los, ze gaan uw leven beheersen. U ziet het soms niet meer zitten en diep in uw hart hoopt u dat er méér is dan wat u tot nu toe hebt gevonden, maar waar kun je dat vinden?

Ik kan u verzekeren dat er meer is, véél meer zelfs. Het gaat er om het pad van de wijsheid te vinden waar deze schat voor het oprapen ligt. Het zoekplaatje lijkt ingewikkeld, maar het oprapen is kinderspel. Daarover gaat het in de Bijbel. Velen hebben die weg gevonden en lopen erop. Is die weg dan anders? Nee en ja! 'Nee', omdat er ogenschijnlijk niets in je omstandigheden verandert; 'ja', omdat jezèlf wel degelijk verandert, en daarmee je hele leven. Je krijgt zicht óp en deel áán de onzichtbare werkelijkheid. De Bijbel noemt dat het onvergankelijk koninkrijk. Het verschil is het perspectief waarin je in het leven komt te staan. De Bijbel spreekt over de toekomst als een alles overtreffende glorieuze werkelijkheid. Dat is een vaste en zekere hoop, die los staat van elke twijfel. Het gaat niet alleen om het leven na de dood, maar vooral ook om het leven hiér en nú. Want al moet het koninkrijk nog baan breken, toch ervaar je dat je er al onderdeel van uitmaakt. Je weet je er al in opgenomen omdat God zich niet onbetuigd laat. Hij geeft antwoord op het gelovig aannemen van de evangelieboodschap. Deze boodschap gaat over Eeuwig Leven. Dat zegt niet alleen iets over de kwantiteit, maar vooral iets over de kwaliteit van het leven nú en straks. Dat Leven is niet los verkrijgbaar, maar is verankerd in de Heer Jezus Christus, de door God gegeven Zoon, die kwam om mensen die God waren kwijtgeraakt weer tot Hem terug te brengen. Want wie zonder Christus leeft, leeft zonder God en wie zonder God leeft, leeft zonder hoop. Het geloof in God en in Christus is de garantie voor een zinvolle toekomst.

Daarom is kiezen voor Christus niet eng. Kiezen voor Hem zet je in de ruimte en in het perspectief van het leven zoals God het heeft bedoeld. Hij zegt in de Bijbel dat wie Hem zoekt Hem ook zal vinden. Bij Hem vind je rijkdom en eer, duurzaam goed en gerechtigheid. Wat je bij Hem vindt is meer waard dan goud en zilver. Hij wil je schatkamer vullen met blijvende, eeuwige kostbaarheden waarvan de glans nooit verbleekt.