Tekstversie

U bevindt zich hier:

Geloofsopbouw

Streuper&Streuper

Prikkels

Discussie

Zoeken naar:

Algemeen:

Startpagina

Hoe lang kan een mens het volhouden?

Simon Streuper

De mens kan ongeveer veertig dagen zonder voedsel leven, drie dagen zonder water, acht minuten zonder ademhaling. Dit las ik in een encyclopedie. Zo zie je maar weer eens, dacht ik, dat een mens op zich ook maar weinig meer voorstelt dan een motor. Beide zijn afhankelijk van 'brandstof '. Binnen de kortste keren is de mens weergekeerd tot stof; een aantal onsamenhangende moleculen en atomen. Daarentegen zal de tand van de tijd nog eeuwenlang zitten knagen aan het uit metalen opgebouwde karkas van de motor. Het ging dus om de gemiddelde records van niet eten, niet drinken en niet ademhalen, t.w. respectievelijk 40 dagen, 3 dagen en 8 minuten. (Doet u vooral geen poging een van deze records te breken!) Daar voeg ik nog twee aan toe.Ten eerste: na een hartstilstand hebt u niet langer dan twee seconden om erover na te denken wat er met u aan de hand is en ten tweede: zonder God, de onderhouder van de schepping, kunt u zelfs nog geen seconde lang leven.
Wat een mens wel heel lang kan vol houden is: niet geloven in God de Schepper, Die u gemaakt heeft, u leven en adem geeft, Zijn zon elke dag opnieuw over u laat opgaan en - als bewijs van zijn liefde voor u - zijn Zoon gaf, om u met Hem te verzoenen. Dat is de enige rechtsgrond waarom Hij u kan sparen en eeuwig leven kan geven.
Misschien zegt u nu: 'Zonden? Hoezo zonden? Ik weet best dat ik net als alle andere mensen zondig ben, maar daar zit ik helemaal niet mee. Ik heb heel andere problemen aan mijn hoofd. Die problemen zijn soms zelfs zo groot dat een plotselinge hartstilstand eerder een uitkomst voor mij is dan een ramp.' Wanneer het er zó met u voorstaat raad ik u des te meer aan tot God, die ook uw Schepper is te bidden. Kennelijk is dan de bodem onder uw bestaan weggeslagen. U bent dan verstoken van enige houvast in uw leven. Uw leven
schijnt u dan doelloos en zonder inhoud te zijn. Dat is ook precies de betekenis van het woord 'zonde'. Zonde betekent: 'het doel missen!' Wie zonder God is, mist daarom ook zijn levensdoel en leeft zonder hoop in deze wereld. Hij is op zichzelf aangewezen, op zijn eigen kracht, zijn eigen inzicht. Hij kan nergens en op niemand terugvallen. Daarom is een leven in de zonde ook een zwaar en moeilijk leven. Dat is niet vol te houden, nee toch! Geen wonder dat men zich dan voelt als een schipbreukeling die door een golf op een rots word neergeworpen, waarop met de regelmaat van een uurwerk, de golven bulderend kapotslaan terwijl er nauwelijks enige houvast is te vinden waaraan men zich kan vastklampen. Voor zo iemand wordt het hoogste tijd de naam van de Heer Jezus aan te roepen om hulp en bijstand. Hij is de enige die u redding en houvast kan geven. De
enige!

Een zeeman werd toen hij schipbreuk leed door een golf op een rots geworpen. Zolang de golven op de rots bleven beuken klemde hij zich met alle kracht eraan vast. Toen het water wegebde kon hij zich in veiligheid brengen. 'Zeg eens eerlijk Johan,' vroeg later zijn vriend, ' beefde en sidderde je niet van angst over al je leden toen je op die rots zat?'
'Nou en of! ' was zijn antwoord, 'Maar de rots gelukkig niet!'

Zo is de Heer Jezus de Rots die én houvast geeft én nooit wankelt !

HEB JE VRAGEN OF OPMERKINGEN REAGEER DAN