Tekstversie

U bevindt zich hier:

Geloofsopbouw

Streuper&Streuper

Prikkels

Discussie

Zoeken naar:

Algemeen:

Startpagina

The Passion en passieSimon Streuper

Pasen betekent: voorbijgaan (om te sparen)
De film van Mel Gibson had de wereld al veroverd voordat het de bioscoop bereikte. Alleen het hypocriete Frankrijk dat het dragen van opzichtige religieuze symbolen drastisch wil verbieden, en daarmee verscheidene volksstammen discrimineert, overweegt the Passion te boycotten omdat deze het antisemitisme zou bevorderen. Evenals 2000 jaar geleden kan ook nu nog ieder die een hond wil slaan wel een stok vinden
Ik zal niet zo vermetel zijn om te oordelen over het wel of niet geoorloofd zijn van het maken van deze film. Samen met Gibson hoop en bid ik dat het de kijkers de ogen mag openen voor wie de Here Jezus werkelijk is: De Liefde Zelf! Tegen de achtergrond van de wreedheden die wij mensen Hem aandeden, steekt Zijn onvoorstelbare liefde des te scherper af. Maar nooit zullen we de beelden zien van de slagen waarmee de rechtvaardige God Hem de Onschuldige sloeg met de slagen die ons, de schuldigen, hadden moeten treffen. De Onschuldige werd niet alleen het mikpunt van de wreedheden van mensen, maar vooral de zondebok die Gods toorn vrijwillig en uit liefde onderging.
God ging met Zijn oordeel aan ons voorbij, maar juist daarom kon Hij niet voorbijgaan aan Zijn Zoon. Het behaagde de Heer Hem te verbrijzelen. Hij heeft Zijn eigen Zoon niet gespaard om ons te sparen. God gaf Zijn Zoon en de Zoon gaf zijn leven. Zo gaven Zij Beiden ondubbelzinnig het bewijs van Hun liefde voor een mensenwereld die hen haatte. Dat is één aspect van Pasen. Om stil van te worden; stil voor God; stil voor Jezus. Bedroefd over mijn zonden die Hem striemden, maar tegelijk overvloeiend van dank voor onverdiende liefde.

Het leven leeft nu de dood dood is
Maar Pasen is nog veel meer. Paasfeest vier je niet in twee dagen. Daar is een heel mensenleven voor nodig! Want Pasen trekt je uit de duisternis en zet je in het licht. Pasen bevrijd je van de dood en zet je in het LEVEN-met-allemaal-hoofdletters. Het eeuwige leven. De dood heeft afgedaan, die is dood! Het leven in het licht van God is aangebroken. Dat betekent wandelen met God. Stap voor stap leven met Christus Jezus. Hij is opgestaan en leeft. Hij zit niet alleen aan de rechterhand van God, maar woont óók in je hart. Toen Hij stierf, ben jij gestorven. Toen Hij opstond, ben jij met Hem opgestaan. Het Leven leeft nu in je om de rest van je tijd niet meer voor jezelf, maar voor Hem te leven. Hier en daar schiet dat Leven omhoog als paddestoelen uit de grond. Jongen en ouderen raken in vuur en vlam voor de Heer Jezus en steken hun liefde voor Hem niet onder stoelen en banken. Het Leven komt tot leven omdat ze ervaren én daarom ook wéten dat de dood werkelijk dóód is.

Pasen en passie
Onze Heiland kende maar één passie: Hij had de gemeente lief en gaf zich voor haar over. En Paulus wist: Hij had mij lief en gaf Zich voor mij over … voor mij!
Wat men ook mag beweren of oordelen over Mel Gibson en zijn 'the Passion': hij had maar één passie n.l. om tegen de hele wereld te zeggen: 'Kijk eens hoe lief Hij mij gehad heeft!'
De gebeurtenissen rond Pasen hebben Mel Gibson geraakt; hebben iets met hem gedaan en nu, op zijn beurt, heeft híj er iets mee gedaan. Dat kan en mag ook niet uitblijven. Bij Pasen past geen passiviteit. Wél passie!

00001097