Tekstversie

U bevindt zich hier:

Geloofsopbouw

Streuper&Streuper

Prikkels

Discussie

Zoeken naar:

Algemeen:

Startpagina

Hoe herken je de antichrist?

In het tijdschrift ‘Bodem’ nr 7 van februari 2009 staat Willem Ouweneel stil bij de wereldproblemen en stelt dat Degene die alle dingen zal herstellen eraan komt.
Naar aanleiding iervan ontstond het volgende gesprek.

op 05-03-2009 om 12:41
S. van G
Het goede nieuws is idd dat hij eraan komt. Maar het lastige is: Hoe herkennen we de échte. Christus voorzegt dat er vele (valse) messiassen zullen komen, zelfs onder Zijn naam. Er zal wellicht ook nog iemand komen die zegt dit te zijn en toch niet zo onbaatzuchtig is als het lijkt.

op 05-03-2009 om 14:07
S. Streuper
Heel eenvoudig, denk ik! Wanneer je Hem elke dag ontmoet en met Hem wandelt, kun je je onmogelijk vergissen.

op 05-03-2009 om 23:01
S. van G
Klinkt mooi, maar vind ik nog wel een vraag. Ik verwacht mijn Heer uit de hemel om de zijnen te halen. Maar als ik iemand verwacht die hier en nu op aarde de touwtjes in handen gaat nemen is vergissen erg menselijk. Het is toch een beetje link op deze manier profetie en de werkelijkheid bij elkaar te brengen. De uitkomst van de profetie zal wonderlijk zijn, de werkelijkheid schijn-wonderlijk, zodat - als het mogelijk ware - hij zelfs de uitverkorenen zou verleiden.

op 06-03-2009 om 13:56
S. Streuper
Inderdaad, beste S, dat klinkt heel mooi. Maar is nog waar ook. De werkelijkheid mooier dan wij kunnen bedenken: Ik ben een schaap van de goede herder. Hij drijft mij voor zich uit, ik volg hem, omdat ik Zijn stem ken ... en niemand kan mij rukken uit Zijn hand of uit de hand van Zijn Vader. Het is en blijft ongelooflijk wanneer je naar jezelf kijkt. Maar naar jezelf kijken is ook een heilloze bezigheid, en laat alle moed in je schoenen verdwijnen. Ik ben in staat Hem los te laten, maar ik weet zeker dat Hij mij nooit zal loslaten. Trouwens... je zei het zelf al: als het mogelijk was zou de satan zelfs de uitverkorenen misleiden. Maar dat kan hij dus lekker niet!!!

op 06-03-2009 om 17:55
M.P. B
Het lijkt mij toch mogelijk om je te vergissen. Zoals Ouweneel schrijft dachten vele christenen dat het een zegen van de Heer was wanneer zij geld konden lenen. Het zal toch niet zo zijn dat dit allemaal foute chistenen waren. Volgens mij kunnen ook rechtschapen christen zich wel degelijk vergissen in de stem die zij volgen/horen of denken te horen.op 06-03-2009 om 20:38
S. Streuper
Ok. broeder B. In veel dingen kunnen we ons vergissen. Sterker nog: persoonlijk heb ik heel veeel vergissingen begaan. En ook nogal ernstige. Maar mijn Herder is gewapend met stok en staf .Soms leidt Hij mij 'záchtkens' en soms komt echt de stok er aan te pas. Hij onderwijst mij. Dat doet Hij ook met de christenen die geld lenen. Bijvoorbeeld met de kredietcrisis. Maar de vraag van br. S van Groningen luidde: " Hoe herkennen we de echte Christus?" Dat is wat anders. Hieraan twijfelen betekent, dat ik zou twijfelen aan Zijn eigen belofte uit Johannes 10.

op 06-03-2009 om 20:53
S. van G
Dat gaat me nu toch iets te ver. Ik twijfel echt niet aan de belofte van de Heiland, dat ik zijn stem zal herkennen. Toch zijn er ook schapen die verdwalen en dat wil ik niet. De boze doet zich voor als een engel van het Licht. Zijn stem lijkt op die van de Herder. De Stem van de Goede Herder kennen we als we het profetisch woord bestuderen en geloven. Zo belangrijk. Als we dat niet doen en dénken de stem van de herder wel te kennen komt de bedrieger. Die is al op veel plaatsen binnengekomen. God wil toch het goede, de genezing, het behoud van alle mensen, dat je je ratio gebruikt, dat je.....Ik luister alleen naar AM.Bijbel66. Iedereen die daar niet aan meedoet? Loop een riskante race. Niet iedereen in een wit pak of een mooie toga, of niet iedereen die hard roept in Jezus naam verkondigt de Goede Herder.

op 06-03-2009 om 21:28
S. Streuper
Sorry beste S. mag ik nog even doordrammen? :-)) Natuurlijk is het gelovig bestuderen van de profetieën één van de middelen om de stem van de goede Herder te leren kennen. Maar er is een middel dat daar ver boven uit stijgt: de zalving van de Heilige Geest. Ons verstaan van Gods Woord blijft altijd ten dele. Maar zo is het niet met de Heilige Geest. Mag ik een voorstel doen? Leg naast de belofte uit Joh. 10 de woorden van dezelfde schrijver uit 1Johannes 2 vanaf vers 18 en zet een streep onder vers 27... Inderdaad gaat dat heel ver. Maar goed ook, want anders halen we het niet.

op 07-03-2009 om 11:18
S. van G
Beste broeder, het klopt. Zeker! Gelukkig!! en toch...is er meer dan dar nodig. Sommigen menen een zalving te hebben ontvangen. Juist in deze Johannesbrief gaat het ook over gnostiek en de geest van de antichrist. Wat wij van den beginne gehoord hebben moet in ons blijven, dan zullen wij in de vader en de Zoon blijven. Als het alleen om zalving ging waren deze woorden overbodig. Ik schrijf echt uit ongerustheid omdat ik zoveel om mij heen zie dat mensen met beroep op zalving dingen doen die niet naar het Woord zijn. Willen we de stem van de goede Herder herkennen zullen we mogen vertrouwen op onze eigen zalving voorzover we blijven bij wat Gods woord ons geleerd heeft.

op 07-03-2009
S.Streuper
Beste S. Zo zie je maar weer dat het openen van Gods Woord licht geeft. En ik begrijp nu ook wat je bedoelt. Er is inderdaad een “toch”. Er zijn namelijk twee verschillende kanten. Die moet je niet tegen elkaar uitspelen, want ze vullen elkaar aan. In Johannes 10 gaat het om wat de Heer Jezus doet en in 1 Joh.2 gaat het óók over wat “de kinderkens” moeten doen, nl. “in Hem “ blijven. Christus verzekert mij dat niemand mij uit zijn hand kan rukken. Johannes bevestigt deze belofte en voegt er aan toe, wat ik moet doen: blijven in Hem. Dat betekent dus, dat ik op Christus gefocust moet zijn. Mijn zekerheid is dat Hij mij vasthoudt. Mijn verantwoordelijkheid is het om op Hem gericht te zijn. Het is niet moeilijk om allerlei misstanden onder christenen te ontdekken. Het zien op Christus echter brengt ons dichterbij Zijn gezindheid. We leren eerst onszelf, maar ook de mensen te bezien door Zijn ogen. Dat is hard nodig om niet in de fout van balk en splinter te vallen en dicht bij (in) Hem te blijven.

Mhg. S.Streuper

gerelateerde artikelen: Babylon - Rome - RKKK - naamchristendom

00002327