Tekstversie

U bevindt zich hier:

Geloofsopbouw

Streuper&Streuper

Prikkels

Discussie

Zoeken naar:

Algemeen:

Startpagina

Het onvoorwaardelijk geloof van atheïsten

In het ND van 13-12-2017 trekken twee artikelen mijn aandacht: De helft van de mensen op de wereld, gelooft in buitenaardse beschavingen. Van de Nederlanders gelooft nog altijd 28 procent daarin. ( wat mij betreft dus een meevallertje!) Het artikel besluit met: Overigens geloven weinig mensen dat het leven op aarde ontstaan is uit buitenaards leven. Slechts een kwart van de ondervraagden is die mening toegedaan. Hieruit blijkt dus zonneklaar dat óp weinigen na, maar minstens zeker de helft van de mensheid, zijn vertrouwen stelt in beweringen en veronderstellingen van wetenschappers die hun leven vullen met het zoeken in de ruimte naar bewijzen van buitenaardse beschavingen die tot op heden nog nooit zijn gevonden. En zelfs wanneer ze die zouden vinden, zegt dat nog helemaal niets over het vaste geloof van de weinigen van de mensheid die geloven dat de wereld is ontstaan uit buitenaards leven (God als Schepper). In het tweede artikel betoogt Marjolein Stip • masterstudent biomedische wetenschappen aan de Universiteit Leiden, hoe onlogisch het is dat veel wetenschappers het buiten- of bovenaardse uitsluiten in hun onderzoeksresultaten.

Onvoorwaardelijk atheïstisch geloof
De vraag waardoor deze ‘streng-gelovige ongelovigen’ worden gedreven om hun veronderstellingen te bewijzen is dus onoverkomelijk!Wat voor logica hanteren wetenschappers als Dawkins, Philipse en consorten? Hoe is dat te rijmen met hun bewijsvoeringen dat er geen buiten- of bovenaards God kan bestaan, wanneer zij desondanks (tevergeefs tot nu toe) naarstig op zoek zijn naar – jawel – buitenaards leven? Maken zij zichzelf daarmee niet ongeloofwaardig c.q. belachelijk?

Hoofd of hart?
In ieder geval is ( in God geloven) volgens Bijbelse maatstaven geen kwestie van intellect, maar van moraal.Het intellect speelt hierin nauwelijks of geen rol. De dwaas zegt in zijn hart( niet met het verstand) er is geen God! Aan elk schepsel, die verstand heeft, openbaart God zich in de schepping, ook aan mensen als Dawkins en Philipse. Wanneer echter iemand er voor kiest deze openbaring te negeren, bewijst hij daarmee een existentieel moreel probleem te hebben! Johannes zegt het zo: de mensen hebben de duisternis meer liefgehad dan het licht, want hun werken waren boos.
Laten we bidden dat hun de schellen nog eens van de ogen mogen vallen om te erkennen wat tot hun vrede dient.