U bevindt zich hier: Discussie
terug naar: Bijbelstudies
Algemeen:

Zoeken naar:

bevoegde/onbevoegde predikers

In het Nederlands Dagblad van 21 mei 2011 was het volgende 'Commentaar' te lezen.
Auteur: Koert van Bekkum.

In de week voor de zondag waarop Bijbelleraar Willem Ouweneel voorging in de Rotterdamse samenwerkingsgemeente van christelijk- en Nederlands-gereformeerden, beschreef Koert van der Velde de spiritualiteit van de gelovigen: mensen die niet (meer) geloven, maar wel naar iets religieus verlangen.

Stefan Paas hield een verhaal over kerkplanting en de schreeuwende behoefte aan geloofwaardige kerken. En na Ouweneels optreden verscheen een boek van Joep 't Hart - nu over de twee miljoen zwevende gelovigen in ons land, die vooral gericht zijn op het leven hier en nu, maar daarbij wel dorsten naar spiritualiteit.

Volgens deze theoretische beschrijvingen is geloof in het Nederland anno nu veelkleurig en individueel geworden. Moderne mensen voelen zich geen pelgrims meer, samen op weg naar een gezamenlijk doel, maar zinzoekende zwervers, met religie als hulpbron bij het nastreven van je eigen ontplooiing. De Nederlander schrijft immers graag mee aan het scenario van het eigen leven.

Dat geldt niet alleen buiten, maar ook binnen de kerk. En dat heeft gevolgen. De betekenis van de kerk als sociaal instituut - waar het belang van de groep, van de traditie en afspraken zwaar weegt - is afgenomen. En tegelijk concurreert het evangelie meer dan voorheen met allerlei andere privégevoelens en overtuigingen.

De praktijk valt hiermee treffend samen. Veel kerken zoeken naar heldere antwoorden op de vragen waar ze tegenaan lopen. En de traditionele kaders tellen daarbij steeds minder. Zie de liturgische veelvormigheid, de opmars van kerkelijk werkers, én de preek van Ouweneel, in een Randstedelijke gemeente waar dat eigenlijk niet mocht. Met alle felle reacties van dien. Want waar de een het te belachelijk voor woorden vindt dat men zich hier nog druk over maakt, vraagt een ander zich af hoe deze dwaalleraar op een CGK-preekstoel belandt. Afspraak is toch gewoon afspraak?

Deze bijna Wilderiaanse polarisatie is niet ongevaarlijk, zeker als Paas gelijk heeft dat de belabberde toestand van de westerse kerk ertoe zal leiden dat Europa een laboratorium wordt van nieuwe vormen van geloof en organisatiestructuren die toegesneden zijn op een dominante, seculiere omgeving.

Willen traditionele kerken hierin de gang van het evangelie dienen, dan moeten ze vormen vinden om experimenten toe te staan. Terwijl vernieuwers op hun beurt zicht moeten krijgen op de waarden achter de gemaakte afspraken. Bijvoorbeeld dat je de boodschap beschermt en geloofwaardig blijft door niet zomaar iedereen te laten preken. Er wordt al zoveel onzin verkocht. Beter een saai gebracht evangelie dan on-Bijbelse schittering van woorden.

Het geloofwaardigheidsprobleem van de kerk raakt alles, ook de onderlinge christelijke omgang.geplaatst:


LEES MIJN COMMENTAAR20-05-2011 - 20.50

auteur:

Koert van Bekkum

Ga naar: De hel en Gods geduld commentaar bevoegd/onbevoegd