Zes Zes Zes

Zes Zes Zes

Bert StreuperOnlangs vertelde ik iets over mijn ambivalentachtige gevoelens en gedachten. Laat ik er nog een bekentenis bij doen: ik ben ook erg nieuwsgierig. Soms wel vijf maal (of vaker) per dag, open ik mijn e-mail. Heel vaak is er dan weer nieuwe post: leuk! Vaak lezenswaardig, maar soms ook niet, zoals valse geruchten in sommige doorstuurmails. Laat ik mij haasten te zeggen dat de mensen die mij dergelijke mail sturen meestal volkomen te goede trouw zijn. Daar geen twijfel over! Maar zonder het te weten worden er vaak valse geruchten verspreidt: roddels en halve waarheden. Christenen doen er ook aan mee – meestal onbedoeld. Volgelingen van de Here Jezus zijn gevoelig voor de nood in de wereld. Terecht! Zij weten ook dat ze niet werkeloos mogen blijven toezien. En via de digitale snelweg kunnen we informatie ontvangen en verspreiden, ten einde iets van de nood in de wereld te lenigen, of op zijn minst aan de kaak te stellen. Niet waar?

Deze week kreeg ik een doorstuurmail (die ik niet heb doorgestuurd), waarin ik werd gewaarschuwd voor ‘Het merkteken van het beest’. De hedendaagse technologie maakt het n.l. mogelijk om een chip onder onze huid te plaatsen, die het mogelijk maakt om de mensheid te verdelen in mensen die ‘het’ merkteken dragen (en daardoor kunnen kopen en verkopen) en mensen die dat niet dragen (en daardoor niet kunnen kopen en verkopen). Zie Openbaring dertien. De mail verhaalt over een microchip - zo groot als een rijstekorrel - die is ontwikkeld om o.a. creditcards te vervangen en onder de huid van een mens geïmplanteerd kan worden. Dit systeem is bedoeld om fraude en diefstal tegen te gaan en je identiteit vast te stellen – volgens de mailschrijver. De chip is 7mm lang en 0.75mm dun, zo groot als een rijstekorrel. Het bevat een antwoordzender en een oplaadbare Lithium batterij. De batterij wordt opnieuw opgeladen door een thermo-elektrisch circuit dat elektrische stroom produceert door de verandering van lichaamstemperatuur. Na een peperduur onderzoek van maar liefst 1,5 miljoen dollar blijkt de beste plaats onder de menselijke huid (u raad het al) de rechterhand of voorhoofd te zijn.
Maar de mail is een mix van feiten en leugens. Na wat speurwerk op internet blijkt Mondex helemaal geen biochips te maken, zoals de mail beweerd, maar het bedrijf ‘Verichip’ doet dat. Biochips bestaan wel, maar bevatten geen GPS, batterij en lithium, waar de mailmaker een fantasierijk verhaal over heeft. Ook zijn biochips niet op voorhoofden of rechterhanden geïmplanteerd, omdat dit na dat ‘peperdure’ onderzoek de beste plaats zou zijn. De chips worden geïmplanteerd op een zacht vlezig deel van de arm, en niet op de (rechter) hand of het voorhoofd. En zo kunnen we nog wel een tijdje doorgaan…

Tussen twee haakje, pa; zou u een chip onder uw huid laten plaatsen, als onze Overheid ons dat zou verplichten, om b.v. criminaliteit beter aan te pakken, terroristische aanslagen te voorkomen, ten einde de burger beter te beschermen? Christenen denken daar nogal verschillend over. Ik weet best dat er nog heel wat water door de IJssel zal moeten stromen voor het zover is – maar misschien ook niet…

Weest nuchter

Simon Streuper

Dat magische getal 666 is voor menigeen altijd al een boeiende puzzel geweest. Googles zoekmachine geeft in 0,19 seconden 22.400.000 pagina's met het getal 666. Wat een verspilde tijd is er al aan deze bijbelse hersenbreker verknoeid, en nog! Zouden zij wel eens hebben gelezen dat op dezelfde plaatsen vermeld wordt dat de slaven van God óók een zegel op hun voorhoofd hebben? Maar dan één met de naam van het Lam en zijn Vader. Deze beide onderscheidingstekenen hebben niets te maken met je persoonsgegevens, maar met de vraag wiens eigendom je bent: van het beest of van het Lam. Dat is het punt waar het om gaat. De techniek die het beest daarvoor zal gebruiken is, alhoewel interessant, van geen belang. Voor de gelovigen is het kennelijk ook niet belangrijk om te weten welke 'techniek' God zal gebruiken om Zijn naam en die van het Lam, op de hoofden te schrijven van hen die Hem toebehoren. Merkwaardig genoeg kan ik mij niet herinneren dat christenen die vraag ooit gesteld hebben. Al die berekeningen en het gepuzzel met het getal 666 lijkt mij leuk om een lange winteravond mee door te komen. Ik twijfel er geen seconde aan dat de techniek die het beest zal gebruiken om zijn eigendomsmerk op zijn volgelingen te plakken het zal afleggen tegen de 'techniek' van God die Hij zal aanwenden om 'de gekochten des Heren' als aan Hem toebehorend, te brandmerken. Dat is nu een vraag die míjn nieuwsgierigheid prikkelt. Niemand zal ze rukken uit de hand van het Lam, noch uit de hand van zijn Vader. Elke door het bloed van Christus gekocht schaap, bevindt zich in de holte die door de hand van God en de hand van Christus wordt gevormd. Zij is daar volkomen veilig en geborgen, wát hem of haar ook zal worden aangedaan door het beest.
Strikt genomen gaat het bij dit merkteken helemaal niet om het vastleggen van de persoonsgegevens, maar om een in of op de huid aangebracht 'logo' dat expliciet aangeeft dat de drager ervan een volgeling van het beest is. Voor het bepalen van je identiteit, is een onderhuidse chip al hopeloos ouderwets, omdat een foto-opname van je iris, of een opname van je stem. je identiteit al kan vastleggen. Wanneer die wordt gekoppeld aan je persoonsgegeven weten ze alles, behalve wiens eigendom je bent: van het beest of van het Lam.
Het merkteken van het beest (misschien zoiets als het sterretje van een mercedes?) kan m.i. alleen aangebracht worden met instemming van de drager die daarvoor in volle bewustzijn kiest. Wat de weigering betekent om het 'logo' van het beest te dragen, is duidelijk!
Principiële bezwaren om mijn identiteit, dus mijn persoonsgegevens, onderhuids aan te laten brengen kan ik niet bedenken. Behalve dan dat er betere methoden zijn. Maar ik ben er van overtuigd dat God mij méér dan voldoende kracht zal geven het merkteken van het beest te weigeren, omdat ik van Hem ben, en Hij op de één of andere manier de naam van het Lam en van zijn Vader al op mijn voorhoofd heeft geschreven.
Beseffen wij wel wat een machtige God en Vader wij hebben?(C) 2005 - Alle rechten voorbehouden

Deze pagina afdrukken