U bevindt zich hier: Discussie
terug naar: Bijbelstudies
Algemeen:

Zoeken naar:

schepping/evolutieEvolutietheorie bewezen???

Rene Fransen (wetenschapsjournalist van het ND) zijn boek Gevormd uit Sterrenstof, wordt ingeleid door een voorwoord van Cees Dekker, die schrijft dat evolutie een feit is.

De mens is geëvolueerd van stof via eencellig leven tot mens. Rene deed er een jaar over de omslag te maken van scheppingsgeloof naar het aanvaarden van de evolutietheorie

Mijn reactie:

Het Genesisverhaal leert, dat God verschillende soorten schiep , maar ook dat God uit één mens het hele menselijke geslacht schiep (Hand. 17:26; Zie ook 1Kor. 15:38). Zodoende blijf ik met de vraag zitten wat de doorslag toch gegeven mag hebben om wat de Bijbel hierover zegt, in te ruilen voor ‘het grote (evolutie) verhaal’ en aan te nemen dat Adam een nakomeling van de aap of het varken is. Temeer omdat Fransen in zijn Gevormd Uit Sterrenstof op bladzijde 133 schrijft: ….maar net zoals evolutiebiologen niet keihard kunnen bewijzen dat de evolutietheorie klopt, kunnen creationisten niet keihard bewijzen dat de evolutietheorie niet klopt. …

Wetenschappers die evenals Rene Fransen en Cees Dekker de evolutieleer bewezen achten, belijden één voor één dat ze overweldigd zijn door de feiten die zij persoonlijk waarnemen. Ook Gert Jan Veenstra zegt: “Maar als het directe bewijs overweldigend is, kun je de onvermijdelijke conclusie dat het misschien waar is wel uitstellen, maar niet ontlopen”. En de kinderboekschrijfster Corien Oranje slaakt een zucht van opluchting wanneer zij zegt: “Ik ervaar dit als een grote ontspanning, nu ik de Bijbel niet hoef te lezen als een natuurkundeboek...” Dan nog een motief van de theoloog Gijsbert van den Brink: ‘Ik kwam onder de indruk van christenen die in de natuurwetenschappen actief zijn. Ik dacht: als dit is wat natuurwetenschappers via nuchter onderzoek ontdekken, wie ben ik dat ik tegen hen zou kunnen zeggen dat ze geen gelijk hebben? Voor hen zijn de aanwijzingen voor evolutie overweldigend.”

Dat mag zo zijn van den Brink, maar veel van hun collega’s die geconfronteerd worden met dezelfde wetenschappelijke feiten - maar die anders interpreteren – zijn het daarmee stevig oneens!

Dat, wat Fransen - en overigens ook zijn opponenten - nog ontbreekt aan keihard bewijs, blijft voorlopig nog even een mysterie. De vraag is dus: waarom neemt Rene wel een voorschot op het evolutie-mysterie en accepteert hij het scheppings-mysterie van de Bijbel niet, terwijl hij wel het mysterie van de drie-eenheid, de geboorte uit een maagd, de opstanding en de hemelvaart van Christus aanvaardt.

Wat voor noodzaak blijft er nog over om de evolutietheorie boven Gods Woord te verheffen, c.q. anders te interpreteren, wanneer het keiharde bewijs nog niet is geleverd dat je een nazaat van een aap bent.

Lees ook het ND: '8 wetenschappers over evolutie of schepping' door onderstaande link te kopieëren
https://www.nd.nl/nieuws/opinie/acht-wetenschappers-over-de-bewijzen-van.1405719.lynkx
gerelateerd artikel: Schepping - evolutie

Ga naar: Speiswetten, Torah en messiaanse leringen genuanceerd denken over evolutie