U bevindt zich hier: Prikkels
terug naar: Bijbelstudies
Algemeen:

Zoeken naar:

Is Wicca het antwoord?

Wicca, het antwoord?Simon Streuper


Na een uitvoerige correspondentie met een wicca ( een moderne heks) over het verschil tussen haar en mijn geloof , schreef zij:

'Nee, ik denk niet dat wij ooit op één lijn komen. Wat jij als de waarheid beschouwt, is voor mij geen zekerheid. En wat voor mij waar is, zul jij nooit op die manier zien, en dat kan ik je niet kwalijk nemen. Ten slotte kan ik je geen hard bewijs geven voor het bestaan van een Godin en een God. Maar begrijp jij dat voor mij de bijbel ook geen echt bewijs is voor het bestaan van God zoals jij Hem omschrijft en de goddelijkheid van Jezus?'

Inderdaad zij kan het bestaan van haar godin en haar god niet bewijzen. Zou ik het bestaan van 'mijn' God wel kunnen bewijzen? Evenmin. Toch kunt u, wanneer u dat wilt, het bewijs krijgen. Voor God is dat geen enkel probleem. Wanneer deze wiccan het aan Hemzelf zou vragen, zou 'mijn' God zich prompt aan haar bekend maken en zij zou zelfs nooit meer aan Zijn bestaan, noch aan Zijn liefde kunnen twijfelen.
Een ander algemeen misverstand is dat het niet gaat om het verschil tussen 'mijn waarheid' en 'haar waarheid', maar om de vraag wat 'de waarheid' en wat 'de leugen' is. De hamvraag is daarom: Hoe kom je daar achter?

Heel eenvoudig: in de Bijbel daagt God je uit Hem op de proef te stellen of Hij degene is wie Hij beweert te zijn, en of Hij doet wat Hij heeft beloofd. De Bijbel beweert van zichzelf dat alles wat zij zegt het levende en waarachtige Woord van God is, en noemt zichzelf: het Woord van de Waarheid. Ook Jezus beweert van Zichzelf dat Hij Gods Zoon is; dat Hij de Waarheid is; dat Hij al bestond voordat de wereld geschapen werd; dat Hij het begin en het einde is, de alfa en de omega. Drie dagen nadat ze Hem aan het kruis hadden vermoord, hernam Hij zijn leven en bewees daarmee inderdaad Gods Zoon te zijn. Natuurlijk kun je al deze feiten, die enorme consequenties hebben, als ongeloofwaardig naast je neerleggen, maar daarmee kan niemand zich ooit voor God verbergen.
Onze aanvallen op en het negeren van de Bijbel hebben niet de minste invloed op de realiteit. Binnenkort komt Jezus terug naar de aarde om orde op zaken te stellen. De Bijbel noemt dat 'de dag van het oordeel'.
Wie denkt geen boodschap aan de Bijbel en Jezus Christus te hebben, maakt zich er dan wel heel gemakkelijk van af. Neemt die zichzelf wel serieus? Wat heeft iemand, die aan het eind van zijn leven God ontmoet, nog in te brengen, met 'zijn eigen waarheid' wanneer hij op datzelfde moment ontdekt, dat 'zijn waarheid' in werkelijkheid een leugen van satan blijkt te zijn, waarmee hij mensen verleidt om hen achter zich aan mee in het verderf te storten. En na deze ontdekking is er geen tweede kans.
Het minste dat je zou moeten doen is aan God vragen of Hij zich, wanneer Hij werkelijk bestaat, aan jou bekend wil maken. Op welke wijze dan ook.

Een wiccan die van plan was in Nieuw Zeeland een wiccan-centrum te stichten heeft op zeker moment, na in aanraking te zijn gekomen met christenen, de moed gehad deze vraag te stellen. Hieronder leest u wat er daarna gebeurde.

Midden in de nacht werd ik opnieuw wakker. Ineens vulde de kamer zich met een tegenwoordigheid van een onvoorwaardelijke liefde. Alles in mij wist dat God bij mij in de kamer kwam. Op dat moment wist ik dat alles wat ik geloofde als wiccan een leugen was. Mijn hele lichaam begon te stuiptrekken . Ik zei: ,,Heer als u dit bent, laat dit dan stoppen. Ik geef toe dat u een machtigere God bent. Wilt u alstublieft Heer zijn over mijn leven? Ik geef me over aan U!''
Ik zag twee donkere gedaamtes uit mij wegtrekken met de ogen open van verbazing en het was net alsof er een explosie van licht en kracht in mij paatsvond: wolken van wit licht schoten door mij heen en het voelde alsof ik van binnen volledig schoongewassen werd. Dit werd gevolgd door een gevoel van vrede die ik nog nooit eerder heb gekend (…) Ik was schoongewassen en voelde God door mij heen werken! Ik wist gewoon dat ik nu bij Hem hoorde! Hij kwam niet naar mij toe om in discussie te gaan zoals ik van christenen gewend was, maar toonde mij zijn liefde. Zelfs aan de andere kant van de wereld wist Hij mij nog te vinden. Ik had Hem niets te bieden, maar Hij gaf mij zoveel! Ik werd vervuld met liefde en vrede en kon wel huilen van dankbaarheid als ik dacht aan wat Hij deed voor mij!

God daagt ook u uit deze vraag aan Hem te stellen.

Lees ook de discussie met een wiccan

Ga naar: Is er een hel? Jezus legt de paasboodschap uit