U bevindt zich hier: Prikkels
terug naar: Bijbelstudies
Algemeen:

Zoeken naar:

Bijna-dood-ervaringen

Bijna-dood ervaringen

Simon Streuper

In het recente verleden hebt u veel over b.d.e. (bijna-dood-ervaringen)
kunnen horen. Volgens Amerikaanse onderzoekers moeten er zeker al meer dan
een miljoen mensen een b.d.e. hebben gehad. Het steeds op groter schaal en
succesvol toepassen van reanimatietechnieken op mensen is daaraan debet.
Deze b.d.e. zijn in twee categorieën onder te verdelen: positieve en
negatieve ofwel hemelse en helse ervaringen. Aanvankelijk hoorde men in het
algemeen hoofdzakelijk over geweldige fantastische ervaringen waarin men een
ongekend geluk en vrede ervoer en maar sporadisch van ervaringen vol van
verschrikkelijke kwellingen. Daarin is verandering gekomen. De verhouding is
nu zo'n beetje fiftyfifty. Het bleek namelijk in de loop van de tijd dat
men zijn negatieve t.d.e. liever voor zich hield. Omdat men geneigd was een
verband te leggen met hemel en hel waarover de Bijbel spreekt, liep men
natuurlijk niet zo gauw te koop met zijn negatieve ervaringen. Elkeen voelt
zichzelf net iets te goed voor de hel en... 'Wat zouden je vrienden wel van
je denken...?
Een steeds terugkerend patroon in een b.d.e. is dat men een helder
bewustzijn heeft over alle dingen die men verkeerd heeft gedaan, de
herinnering eraan brengt een pijnlijke gewaarwording teweeg.
Het onderzoek gaat intussen verder. De nieuwsgierigheid van wetenschappers
naar de overkant van de dood is uiteraard ongebreideld. Hersenonderzoek
heeft aan het licht gebracht dat er gedurende een b.d.e. bepaalde dingen in
de hersenen gebeuren. Men is er al experimenterende in geslaagd door middel
van het opwekken van magnetische velden in de hersenen van gezonde
springlevende mensen dezelfde met b.d.e. gepaard gaande trillingen te
simuleren, met als resultaat dat ze prompt een b.d.e. veroorzaken.
Je zult maar in handen vallen van de een of andere onverlaat die je een helm
opzet die verbonden is met een hersensimulator en je allerlei dingen laat
ervaren, die je interpreteert als levensechte gebeurtenissen maar in
werkelijkheid nooit hebben plaats gevonden. Zo iemand is technisch in staat
je hele denkwereld te regelen, je overtuiging - wat dat ook mag zijn - te
vernietigen en vervolgens te hervormen naar zijn eigen goeddunken. En...,
maar dat is weer een heel ander verhaal, mocht u geïnteresseerd zijn in uw
eigen persoonlijke bijna dood ervaring, zonder dat u werkelijk het risico
loopt dood te gaan, laat u dan als proefkonijn inschrijven. B.d.e's roepen
allerlei vragen op. Niet alleen bij nieuwsgierige
wetenschappers, maar evengoed bij u en mij. Al deze waarneembare
verschijnselen tracht men te verklaren met zeer uiteenlopende theorieën Het
zijn ook niet meer dan theorieën uitwisselbare, vervangbare en (over enige
tijd) achterhaalde theorieën die weer plaats moeten maken voor nieuwe
totdat..., ja, inderdaad, totdat het uur van de waarheid slaat. Voor mij,
voor u en voor de wetenschapper met wat voor theorie ook.
Niet één van de velen die ooit een b.d.e. had is het punt gepasseerd waarop
terugkeer naar dit leven onmogelijk is. Zij zijn niet dood geweest, slechts
bijna! Geen mens ontkomt er tenslotte aan dat hij op een goede hetzij op
een kwade dag aan het eind van de tunnel aan welks einde een schitterend
licht wenkt, het punt van 'No return' definitief passeert. De dood is
onverbiddelijk.
Maar, ho even, hierop is één uitzondering: Jezus Christus! Tegen Johannes
zegt Hij in een visioen: 'zie, Ik ben dood geweest en Ik leef tot in alle
eeuwigheid, en ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk.
Theorieën over b.d.e. zijn best interessant, maar het geeft geen enkele
zekerheid. Zekerheid is alleen te vinden in het geloof aan een voor onze
zonden gestorven en opgewekte Jezus
die nu aan Gods rechterhand zit en vandaar Zijn Geest naar deze aarde zond
om u en mij ervan te overtuigen dat wanneer we ons niet met berouw over onze
zondeschuld tot Hem bekeren, we voor eeuwig verloren zijn en de
verschrikkingen van de hel ons staan te wachten.

In de ervaring van iemand die een b.d.e. had is het nooit voorgekomen dat
hij voor de rechterstoel van Christus stond. Dat is nogal logisch, want hij
is niet verder geweest dan het voorportaal van het dodenrijk. Maar de Bijbel
verzekert ons dat er voorbij het 'point of no return' een oordeelstroon
staat waarop Jezus als Rechter gezeten is.

mail deze link!
Vul het emailadres van de ontvanger in:

Ga naar: Bestaat God? Discussie met een Wiccan