Tekstversie

U bevindt zich hier:

Geloofsopbouw

Streuper&Streuper

Prikkels

Discussie

Zoeken naar:

Algemeen:

Startpagina

“Denk genuanceerd over evolutie”

Volgens prof. Van den Brink is het daarom goed om over de evolutietheorie genuanceerd te denken. Op het scherm voorin de kerkzaal projecteert hij een schaal van 0 tot 100. „Er zijn dingen die we absoluut zeker weten, daar zijn we van overtuigd. Een prachtige uitspraak in de Bijbel is die van Job, die midden in zijn ellende zegt: Ik weet, mijn Verlosser leeft. Dat is de onaantastbare zekerheid van het geloof. Er zijn ook dingen die wij niet zo zeker weten, maar wel bijna zeker.(citaat RD 23-9-2017)

Commentaar:
Het meest merkwaardige van Prof. van de Brinks redenering en verdediging van zijn ingenomen standpunt (schepping door evolutie) is wel zijn citaat van Job, die toen hij alles wat hij bezat was kwijtgeraakt, behalve God, in zijn ellende uitriep: ik weet: mijn Verlosser leeft!

Even nader nuanceren

Je vraagt je af of van de Brink, toen hij volgens zijn eigen (eerder) zeggen, overmeesterd werd door de vele bewijzen van de evolutietheorie en zijn worsteling daarmee, vergelijkbaar is met die van Job destijds.

Dit citaat is wel heel selectief gekozen, één van de weinige positieve getuigenissen die Job over God geeft in zijn jammerklacht die hij 31 hoofdstukken lang volhoudt. Maar daarna duikt Elihu als uit het niets op als de scheidsrechter om wie Job gevraagd heeft in Job 9:33. Elihu’stoorn ontbrandt tegen Job die zich rechtvaardig tegenover God waant en tegen zijn drie vrienden omdat zij geen antwoord vinden en desondanks Job schuldig verklaren.

M.a.w. de laakbare Job ( en in navolging v.d.Brink), die de weg even helemaal kwijt is, houdtzich als allerlaatste redmiddel krampachtig vast aan zijn Verlosser.

Of deze uitleg van het citaat overeenstemt met van de Brinks bedoeling bij het citeren van: ik weet, mijn Verlosser leeft, betwijfel ik sterk.

De meest actuele vraag die niet alleen Gijs van de Brink zich zou moeten stellen is, denk ik. “In hoeverre neem ik een laakbare positie in ten opzichte van Hem die tegen Job zegt: Wie is het toch, die het raadsbesluit verduistert met woorden zonder verstand? Waar was jij, toen ik de aarde grondvestte?”

Wat zou het zegenrijk zijn wanneer iedereen, ook zij die zich intelligenter achten dan ‘gewone gelovigen’ (zulke zijn er blijkbaar!) Job zouden navolgen en belijden: ‘ik verkondigde, zonder inzicht, dingen, mij te wonderbaar en die ik niet begreep (…) Ik wil U ondervragen, opdat Gij mij onderricht. Slechts van horen zeggen had ik van u vernomen, maar nu heeft mijn oog U aanschouwd. Daarom herroep ik en doe boete in stof en as...’

Zou iemand dat nog kunnen??? Merkwaardig fenomeen: iets willen bewijzen dat niemand keihard bewijzen kan!