Tekstversie

U bevindt zich hier:

Geloofsopbouw

Streuper&Streuper

Prikkels

Discussie

Zoeken naar:

Algemeen:

Startpagina

Er is nog nooit iemand teruggekomen

Simon Streuper


Vijftig jaar geleden kwam er een eind aan de holocaust van de tweede
wereldoorlog. Zesmiljoen joden, waaronder grijsaards kinderen en baby¹s,
werden als slachtvee in de concentratiekampen bijeengedreven om massaal te
worden vernietigd. De gruweldaden die toen plaatsvonden zijn vele male en
op vele wijzen onweerlegbaar geboekstaafd. De feiten zijn onmogelijk te
ontkennen. Toch zijn er mensen die bij hoog en laag beweren dat er geen
holocaust is geweest. Dat deze verhalen berusten op fantasie. En tal van
mensen haasten zich om deze leugen te geloven. Daarvoor hebben ze heel
bizarre redenen. Ze hebben de leugen lief omdat het hun goed uitkomt. Het
geloof in die leugen geeft hun het aangename gevoel en de vaste overtuiging
dat hun haatgevoelens jegens buitenlanders en joden terecht zijn en hun
daden van terreur of het aanzetten daartoe gerechtvaardigd. Neo Nazi's
hebben de leugen lief en doen de leugen.

Vergeeft u me de vergelijking, maar er zijn meer hardnekkige leugens dan
deze. Overal ter wereld worden ze gepredikt en gretig geloofd. Eén daarvan
die heel hoog scoort is dat er van al die mensen die ooit zijn gestorven
nog nooit één is teruggekomen om ons te vertellen hoe het aan de andere kant
van het graf is. De aantrekkelijkheid van deze leugen zit hem in de valse
geruststelling dat met de dood alles uit is. Deze leugen maakt de mensen zo
zorgeloos over het leven na de dood dat ze leven alsof er geen God en geen
Jezus Christus bestaat en met de dood echt alles uit is.
Als er echter één ding is dat de Bijbel heel nadrukkelijk vaststelt is het
wel het feit van Christus¹ dood en opstanding. Na drie dagen verrees Hij uit
het graf. Als de opgestane is Hij, in de periode tussen de dag van Zijn
opstanding en Hemelvaart door velen van Zijn volgelingen in levende lijve
waargenomen. Eén keer zelfs in een gezelschap van meer dan vijfhonderd
personen. Daarna verscheen Hij ook nog aan Paulus, die Hij tot een bijzonder
werk riep. En later aan Johannes. Weliswaar op een andere wijze dan aan
Paulus, want aan Johannes verscheen Hij in een visioen, niet lichamelijk.

Heel wat mensen verzuchten:' maar ik heb Hem nog nooit gezien!' 'Oké, maar
dat kan heel gauw veranderen. Weliswaar niet in een zichtbare gedaante, maar
doordat u oog krijgt voor de Waarheid die u zal bevrijden van de leugen. U
zult Hem ontdekken in de Bijbel en in uw eigen hart. Evengoed als miljoenen
vóór u een ontmoeting hebben gehad met een levende Jezus, kunt u die evenzo
hebben. Vandaag nog kunt u contact met Hem krijgen! Hij is u al een heel
eind tegemoet gekomen. Hij is dichtbij u; slechts een zucht, een simpel gebed
van u verwijderd. U hoeft slechts de leugen die u tot nu toe lief hebt gehad
en waarin u hebt geleefd, los te laten en Christus te vragen Zich aan u
bekend te maken en u zult Hem ontmoeten. U zult de waarheid ontdekken wat
betreft uw verhouding tot de almachtige God en tot Jezus Christus. U zult de
leugen ontdekken die u nu nog liefhebt en vast wilt houden maar dán graag en
van harte wilt prijsgeven.