Zoeken naar:

Algemeen:

Startpagina

Donnerstag, 20. Juli 2017 - 11:34 Uhr
Schepping, evolutie of wishfull thinking?

Kinder-lyk van Vondel

Constantijntje ’t zalig keindje
Cherubeintje van omhoog
D'ydelheden, hier beneden,
uitlacht met een lodderoog.

Het ingezonden van Gerlof Luhof: Wordt als een kind, in het ND van 26 juni ( lees bovenstaande link), bracht mij Vondels zoontje Constantijn voor de aandacht, voor wie de ijdelheden hier beneden – gezien vanuit de hemel - een bron van amusement is. Intussen heb ik besoten dit voorbeeld te volgen. Al ettelijke keren heb ik in mijn leven deze discussies voorbij zien komen en er enthousiast aan meegedaan. Wellicht kan ik er iemand (al is het maar éént je) mee helpen door te geven wat ik van Salomo heb geleerd van wie de Schrift vermeldt dat er ook na hem niemand hem zal overtreffen in wijsheid; en van wie Vondel geleerd heeft dat alles hier beneden ijdelheid is, behalve het vrezen van God. Ik bevind me dus in goed gezelschap wanneer ik rigoreus afstand neem van de wijzen van deze wereld, die zich de ijdelheid permitteren om zich voor te laten staan op hun persoonlijke interpretaties van wat zij door onderzoek aan de weet zijn gekomen en waarover zij uitgebreid en eindeloos discussiëren, zonder het ooit eens te worden. Van Salomo leerde ik dat God de eeuw in het hart van de mens heeft gelegd, maar het ontdekken van het begin tot einde van zijn werk, buiten het bereik van ons bevattingsvermogen heeft gelegd , zodat wanneer iemand zegt dat hij dat wel weet , zichzelf diskwalificeert! (Prediker 3:12 en 8:16)
Natuurlijk, er zijn genoeg theologisch kunstgrepen te bedenken om Salomo en het Woord iets anders in de mond te leggen. Ook Salomo zelf heeft niet altijd zijn eigen wijsheden gepraktiseerd. Hij is daarin zelfs ernstig tekort geschoten. Zijn tekortschieten en de gevolgen daarvan zijn daarom extra reden zijn woorden niet in de wind te slaan. Daarnaast heb ik tenslotte nog meer goede redenen om net als Constantijntje met een lodderoog en een big smile deze wetenschappelijke ijdelheden geamuseerd gade te slaan. Er komt namelijk een dag waarop Christus die door zijn Woord het heelal schiep, zijn gekochten zal opnemen en hen, als in een tijdmachine met snelheden groter dan die van het licht, terug zal voeren in de tijd tot aan de grens van de achterliggende eeuwigheid; tot daar waar Genesis 1:1 begint: in den beginne schiep God de hemel en de aarde ; het begin van de tijd! Ieder, creationist zowel als de evolutionist, die nu - niet zelden met hete hoofden en koude harten -tegenover elkaar staan, zou dan wel eens dezelfde vraag voorgelegd kunnen krijgen die Jezus eertijds aan zijn kibbelende discipelen stelde: “Waarover hebben jullie onderweg met elkaar gesproken?” En waarschijnlijk zullen zij dan hetzelfde veelzeggend antwoord geven als eertijds de discipelen : “Zij zwegen stil, omdat zij onderweg met elkaar erover gesproken hadden, wie de meeste was “(Marcus 9:34) Eerder zal, ben ik bang, deze discussie niet verstommen. Er is maar één blijvertje: Gods Woord houdt stand in eeuwigheid!

Neuere Beiträge  

Anmelden

Reageren? Vul formu;ier in!

mail deze link naar een kennis!
Vul zijn emailadres in: