Tekstversie

U bevindt zich hier:

Geloofsopbouw

Streuper&Streuper

Prikkels

Discussie

Zoeken naar:

Algemeen:

Startpagina

Bestaat God?

Simon Streuper

Waarom is er ziekte? Waarom is er oorlog? Waarom al die onschuldige slachtoffers? Waarom…. ? (vult u zelf maar in)

Maar wat, wanneer geen sluitend antwoord gegeven kan worden op dergelijke intrigerende vragen? Is het in dat geval wel logisch om dan de conclusie te trekken dat er 'dus' geen God is? Is dat niet te kort door de bocht, niet véél te kort? Brengt onze onmacht om dit raadsel te doorgronden, ons in dat geval niet tot onlogische en verwrongen conclusies? Of brengt zo'n conclusie aan het licht dat wij God onze voorwaarden stellen? Met andere woorden: Hij moet wel aan onze verwachtingen voldoen willen wij geloven dat God bestaat! God mag bij ons binnenkomen wanneer Hij binnen de perken van òns voorstellingsvermogen past. Zo niet, dan blijft onze deur voor Hem gesloten!

Er is een boek in de Bijbel dat slechts één onderwerp behandelt, namelijk: dat van het lijden. Dat is het boek dat gaat over het leven van Job. Het bizarre is, dat het enige boek dat zo uitvoerig over lijden handelt geen antwoord op onze vragen geeft. En tòch is het méér dan duidelijk dat Job er èn materieel èn geestelijk rijker en beter van is geworden. Het is zonneklaar dat lijden een doel kan dienen, waarbij een mens voordeel heeft. Daarnaast is er ook sprake van lijden als gevolg van oordelen die God nu al tot uitvoering brengt vanwege het onrecht dat in deze wereld geschiedt. Maar vraag mij niet waar de grens tussen deze twee soorten van lijden ligt. Dat ontgaat ons mensen.

 

Kun je het zeker weten?

Eén ding is duidelijk. Of u er expres acht op geeft of niet, het opmerkt of niet opmerkt, wilt of niet wilt, het leed in deze wereld wordt door elk levend wezen geregistreerd op het radarscherm van zijn eigen ziel en confronteert hem onherroepelijk met de belangrijke vraag of er een God is, ja of nee. Er is geen mens in de wereld die aan deze vraag ontkomt. Niemand anders dan God zelf kan deze vraag definitief en overtuigend beantwoorden. Daarvoor staan Hem veel middelen en mogelijkheden ter beschikking. Let daarom op het radarscherm van uw ziel!

In 1970 leed de Liberiaanse tanker Arrow schipbreuk bij Nova Scotia. Toen het in tweeën brak en zonk werd ruim 200 km kust vervuild met de drab van de ruwe olie. De kapitein van het schip, een Griek, gaf bij het onderzoek van de toedracht van de ramp toe, een echo op zijn radar te hebben waargenomen. Maar, hij had deze aanwijzing genegeerd omdat hij gedacht had dat het een onecht, een vals signaal was geweest….

Misschien is het wel één van de grootste menselijke zwakheden dat we ons zo moeilijk laten overtuigen door de meest aannemelijke aanwijzingen. Wij stellen ons gemakshalve liever tevreden met de kromste redeneringen om het bestaan van God te ontkennen of in twijfel te trekken.

Voor iedereen die serieuze belangstelling heeft voor Gods antwoord op de vraag of Hij werkelijk bestaat, geeft God duidelijk antwoord.

Een Samaritaanse prostitué had eens een ontmoeting met Jezus. Hij overtuigde haar ervan dat Hij de Zoon van God was. Zij getuigde hiervan tegen haar stadgenoten. Dezen gingen meteen naar de plek waar Hij te vinden was en ontdekten dat de prostitué de waarheid had gesproken. Toen ze later naar de stad teruggingen en haar tegenkwamen zeiden ze: 'wij geloven nu ook in Jezus, niet omdat jij ons dat hebt verteld, maar omdat wij Hem persoonlijk hebben ontmoet.

Jezus overtuigt - ook vandaag nog - ieder die Hem zoekt: wie in Hem gelooft, twijfelt niet meer, maar weet het zeker.

 

Waarom is geloven belangrijk?

Mensen kunnen heel negatieve gedachten hebben over God. Maar hoe negatief mensen soms ook reageren op het roepen van God, Hij blijft hen uitnodigen. De profeet Jesaja schreef het voor u op: "Want Ik weet, welke gedachten Ik over u koester, zegt de Heer, gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven.

Roep gerust naar Mij en bid tot Mij. Ik zal naar u luisteren. Wanneer u naar Mij zoekt met uw hele hart, zult u Mij vinden. Ik zal Mij door u laten vinden."

mail deze link!
Vul het emailadres van de ontvanger in: