Tekstversie

U bevindt zich hier:

Geloofsopbouw

Streuper&Streuper

Prikkels

Discussie

Zoeken naar:

Algemeen:

Startpagina

De ideale vrouw/De ideale man

Simon Streuper

Thuisgekomen na de Bijbelstudie van onze kring heb ik ons gesprek nog even laten bezinken.
De mannen waren heel eerlijk tijdens de bespreking. Bewust van de afwezigheid van hun vrouwen, zat iedereen heftig ja te knikken toen een van hen opmerkte dat ‘de ideale vrouw’ NIET bestaat.
Houdt je hart vast! Deze conclusie is een grote misvatting! Ik zal u uitleggen waarom.

Inderdaad geeft ook Salomo de indruk dat de ideale vrouw niet bestaat wanneer hij (rethorisch) vraagt: Een degelijke huisvrouw, wie zal haar vinden (Sp31:10)? En … toegegeven, je zult tevergeefs zo’n vrouw zoeken. Maar Salomo heeft het daar niet bij laten zitten. Kennelijk heeft hij de moed niet opgegeven, want een paar boeken verder lees je in zijn Hooglied dat hij haar gevonden heeft: de vrouw van zijn dromen! Hij is er helemaal weg van en noemt haar de schoonste onder de vrouwen; zie, gij zijt schoon mijn liefste. De bruidegom heeft zijn volmaakte bruid gevonden: Alles is schoon aan u, mijn liefste, zonder enig gebrek zijt gij (Hl4:7)!
Van Salomo naar Hem die van Zichzelf kon zeggen dat Hij méér dan Salomo is, is maar een klein stapje. Ook bij Jezus Christus leefde kennelijk diezelfde vraag: Een degelijke huisvrouw, wie zal haar vinden? En ja hoor, ook Hij vond er één. Van zichzelf had deze vrouw niet zo’n hoge dunk (ik ben zwart, doch liefelijk (Hl1:5 S.V)), maar zij betekende alles voor Hem. Hij maakte haar tot Zijn bruid. Hij heeft zijn gemeente liefgehad en Zich voor haar overgegeven om haar heilig te maken, haar reinigende door het waterbad met het woord, en zo zelf de gemeente voor Zich te plaatsen, stralend, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, zodat zij heilig is en onbesmet. Wie zijn eigen vrouw liefheeft, heeft zichzelf lief; want niemand haat ooit zijn eigen vlees, maar hij voedt en koestert het, zoals Christus de gemeente (Ef5:25vv).
Nee, van oorsprong is Christus bruid verre van ideaal, maar door Zijn overgave aan het kruis en het dagelijks werk dat Hij aan haar besteed (het voeden en koesteren), houdt Hij haar stralend en onbesmet; zonder enig gebrek!

En, wanneer nu iemand van de mannen beweert dat hij geen ideale vrouw heeft en jij ijverig ‘ja’ zit te knikken om deze bewering te bevestigen, mag jij je wel eens afvragen oj jij daar zelf niet ook debet aan bent en of jij wel net zoveel liefde en aandacht aan je vrouw hebt besteed als Christus aan zijn bruid. Mannen, hebt uw vrouw lief evenals Christus zijn gemeente.

Wat voor de man, die hierin het voortouw zou moeten nemen, geldt, geldt evengoed voor de vrouw. Wanneer je (nog) geen ideale man hebt, moet je niet op je man gaan zitten wachten, maar alles uit de kast halen om er één van te maken. Samen met Christus heb je alle kans van slagen.